Za čiernym Slnkom po svete


Za čiernym Slnkom po svete je ďalšou prednáškou, ktorú organizuje Mestská knižnica v Štúrove.
Prednášateľom bude RNDr. Vojtech Rušín DrSc. – (nositeľ Radu Pribinovho kríža II. triedy)

Vojtech Rušín sa narodil roku 1942 v Spišských Hanušovciach.

 • Vzdelanie:
  • 1948-1956: Osemročná stredná škola – Spišské Hanušovce
  • 1956-1959: Jedenásťročná stredná škola (Gymnázium) – Kežmarok
  • 1964-1970: Komenského univezrita , Prírodovedecká fakulta – Bratislava
  • 1975: RNDr., Karlová univerzita – Praha
  • 1978: CSc., Slovenská akadémia vied, Bratislava
  • 1994: DrSc., Slovenská akadémia vied, Bratislava
 • Zamestanie: Vedúci vedecký pracovník (astronóm, slnečná fyzika); na AsÚ SAV od roku 1959, v rokoch 1995-2005 súčasne aj člen Predsedníctva SAV.

Jeho vedecká kariéra je spojená so slnkom. V krátkosti povedané – Vojtech Rušín je špecialistom na slnečnú korónu a dynamiku slnečnej aktivity, široko angažovaným aj v zahraničí. Spoločenský prínos jeho práce zasahuje mimoriadnym spôsobom aj do osvetovej a popularizačnej sféry, čo potvrdzujú z minulosti stovky tematických stretnutí s verejnosťou.
Za zatmeniam slnka podnikol dve desiatky expedícií a rozprávanie o nich bolo témou tejto prednášky.

date: štvrtok 9. februára 2017 od 17:00 hod

venue: Mestská knižnica v Štúrove, Námestie sv. Imricha 33

udalosť

 

zdroje:
http://www.ta3.sk/~vrusin/
http://www.ta3.sk/docasne/rusin/
http://www.astropresov.sk/vojtech-rusin.html
https://tech.sme.sk/c/4380000/astronom-vojtech-rusin-zo-slnka-raz-bude-len-zelezny-srot.html

+ There are no comments

Add yours