Stredisko recyklácie odpadov inovatívnymi metódami v Štúrove


verejná vyhláška na oficiálnych stránkach mesta

Stredisko recyklácie odpadov inovatívnymi metódami, Štúrovo

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

  • Účel akcie:Triedenie, úpravu a zhodnocovanie odpadov metódou LTS (Línia tepelného spracovania) na princípe nepriameho pôsobenia tepelnej energie na materiál v bezoxidačnej atmosfére pri teplotách do 520°C.
  • Dotknutá obec:Štúrovo (okres: Nové Zámky)
  • Príslušný orgán:Ministerstvo životného prostredia SR
   Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
  • Navrhovateľ:HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
  • IČO Navrhovateľa:36580732
  • Povoľujúci orgán:Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové ZámkyMesto Štúrovo, Mestský úrad, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo

Dokumenty

+ There are no comments

Add yours