STK

AUTO MOTO PARK s.r.o. – stanica technickej kontroly

Adresa: Nánanská cesta 3373/72, 943 01 Štúrovo

PRÍJEM EK / TK: +421 907 107 094
PRÍJEM KO: +421 905 791 016