Spring tournament


Už po tretíkrát v krátkom časovom rozpätí nás štúrovský Mládežnícky parlament pozýva pod deravé koše, aby sme si zmerali sily v streetballovom turnaji. Po Streetball between generations (august 2016) a Students’ day streetball tournament (november 2016) nás teraz čaká Spring tournament – teda Jarný turnaj. 

organizátori:

Mládežnícky parlament mesta Štúrovo
Občianske združenie ”Ľudia so srdcom”
Centrum voľného času Štúrovo

Cieľ:

Mládežnícky parlament mesta Štúrova vznikol minulý rok a v prvom roku sa mu podarilo zorganizovať niekoľko turnajov v basketbale a streetballe. Streetballalový turnaj je určený pre všetkých, ktorý majú radi tento šport. Základná myšlienka je dotiahnuť do športovej haly čo najviac súčasných, ale aj bývalých basketbalových hráčov zo širokého okolia Štúrova. Ide predovšetkým o zábavu, športové vyžitie a príjemné stretnutia basketbalistov všetkých generácii.

Prihlásenie:

Prihlásiť sa môže každý, bez obmedzenia pohlavia, či veku. Každé mužstvo si vyberie jedného zástupcu, pre komunikáciu s organizátormi. Prihlásiť sa dá telefonicky na č. 0904228407 alebo e-mailom na katarina.tungliova@gmail.com.

Družstvá:

Každý tím sa skladá z minimálne troch hráčov, pričom možno mať ďalších dvoch pripravených na striedanie. Tím teda tvorí 3-5 hráčov. Každý tím je povinný si pred začiatkom turnaja zvoliť kapitána, ktorý bude mať za úlohu komunikáciu s organizátormi, rozhodcami a kapitánmi druhých tímov.

Organizácia:

Turnaj sa koná v telocvični na Terasách 2, ul. Rákócziho 82, Štúrovo. V deň konania turnaja sa po prezentácii uskutoční žrebovanie družstiev a následne sa tie rozdelia do skupín. Bližšie informácie o turnaji, ako aj o prihlásených tímoch bude možné sledovať na facebooku alebo zasielaním e-mailov na požiadanie. Informácie budú pravidelne a včas aktualizované.

Povinnosti organizátorov:

Organizátori sa zaväzujú zabezpečiť všetko potrebné k bezproblémovému fungovaniu turnaja, od zabezpečenia hracích priestorov, hracích pomôcok, rozhodcov, ďalej poskytnúť sociálne zariadenia pre hráčov, rozhodcov a organizátorov. Organizátor má povinnosť informovať družstvá o výsledkoch a prehľadne poskytovať informácie o aktuálnom statuse tímov.

Pre hráčov je zabezpečený aj pitný režim vo forme minerálnych vôd a občerstvenie vo forme chlebíčkov, alebo bagiet.

Organizátor nezodpovedá za bezpečnosť osobných vecí!

Účastníci turnaja hrajú na vlastné nebezpečenstvo!

date: sobota 18. marca od 13:00 do 19:00 hod

venue: Telocvičňa na terasách 2, Rákocziho 82

facebook event

udalosť

 

 

+ There are no comments

Add yours