Požičovne bicyklov Mária Valéria Bike

Samosprávy miest Štúrovo a Ostrihom úspešne realizovali projekt zameraný na vytvorenie novej formy verejnej dopravnej služby: verejný systém požičovne bicyklov Mária Valéria Bike (v ďalšom MVB).

Investícia bola realizovaná v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika–Maďarsko v celkovej hodnote 921,2 tisíc eur. Rozvojové aktivity uskutočňované v rámci projektu realizovala firma T-Systems Magyarország Zrt. spoločne so subdodávateľom Neuzer Kft. V rámci projektu sa vybudovalo v dvoch mestách 14 nových výpožičných staníc pre bicykle, 8 v Ostrihome a 6 v Štúrove, a systém sa doplnil o 105 nových bicyklov (60 klasických a 45 elektrických).

Zároveň s novou investíciou bol obnovený aj existujúci systém EBI v Ostrihome (6 výpožičných staníc vrátane bicyklov), ktorý sa stal plne kompatibilným s novým systémom a stal sa súčasťou Mária Valéria Bike. V novom systéme verejnej požičovne bicyklov MVB je v dvoch mestách dostupných 165 bicyklov v 20-tich výpožičných staniciach. Výpožičné stanice sa nachádzajú v nasledovných lokalitách oboch miest:

Ostrihom

 1. Tesco áruház (Obchodný dom Tesco)
 2. Bástya áruház (Obchodný dom Bástya)
 3. Liszt Ferenc utca
 4. Sötét kapu (Bazilika)
 5. Rendőség (Polícia)
 6. Buszpályaudvar (Autobusová stanica) – Simor János utca
 7. Városháza (Mestský úrad)
 8. Mária Valéria híd – Szigetcsúcs (Most Márie Valérie, Cíp Primaciálneho ostrova)
 9. Suzuki
 10. Vasútállomás (Železničná stanica)
 11. Szentgyörgymező, óvoda (Szentgyörgyező, škôlka)
 12. Bánomi lakótelep, iskolák (sídlisko Bánom, školy)
 13. Hősök tere
 14. Priemyselný park -Kirchhoff

  Štúrovo
 15. Železničná stanica
 16. Petőfiho ulica
 17. Poliklinika (Jesenského ulica)
 18. Mestský úrad
 19. Hlavná ulica (križovatka ulíc Komenského a Nánaská)
 20. Terasy II.(Rákócziho ulica)

Spoločný systém umožňuje obyvateľom, turistom i návštevníkom Štúrova a Ostrihomu vypožičať si bicykel z ktorejkoľvek výpožičnej stanice a taktiež ho do ktorejkoľvek stanice vrátiť.

Ako sa dajú požičať bicykle MVB?

Bicykle sa dajú požičať dvomi spôsobmi.

 1. Ak ste príležitostný používateľ, musíte sa najprv zaregistrovať na webovom sídle www.mariavaleriabike.eu alebo mvbike.eu. V procese registrácie budete musieť zadať nasledovné údaje: emailovú adresu, meno, bydlisko a telefónne číslo. Po úspešnej registrácii si môžete zakúpiť lístok, ktorý Vás oprávňuje na vypožičanie bicykla. Môžete si zvoliť z nasledovných druhov lístkov: 24 hodinový (cena 1,3 eur), 72 hodinový (cena 3 eur) a 7 dňový lístok (cena 5 eur). Po zaplatení ceny lístka dostanete 8 miestny PIN kód. Bicykel môžete odomknúť zadaním PIN kódu a poradového čísla dokovacieho stojana bicykla na paneli riadiaceho stĺpika ktorejkoľvek výpožičnej stanice.
 2. Ak ste pravidelný používateľ, musíte požiadať na ktoromkoľvek predajnom mieste (zoznam sa nachádza na webovej stránke www.mariavaleriabike.euo vydanie Karty Mária Valéria Bike. Kartu dostanete po podpísaní Užívateľskej zmluvy a predplatení mesačnej (2,50 eur), polročnej (12 eur) alebo ročnej (20 eur) abonentky. Poplatok za vydanie karty MVB je 2 eur.  Kartu MVB si musíte dobiť  na minimálnu hodnotu kreditu 3 eur, z ktorého sa odpočíta jazdné. Predajné miesta Karty MVB v Štúrove sú nasledovné: Wellness hotel Thermal (Pri Vadaši 2), Mestská športová organizácia (Športova 5) a EURO bufet (Železničný rad 11). S vlastnou kartou môžete začať výpožičku priložením Vašej karty k čítačke kariet.

Aký je poplatok za výpožičku bicyklov MVB?

Klasický bicykel: S platným lístkom alebo platnou abonentkou je prvých začatých 30 minút prenájmu bicykla bezplatná. Po prvej polhodine každá ďalšia začatá polhodina prenájmu stojí 50 eurocentov.  

Elektrický bicykel: S platným lístkom alebo platnou abonentkou cena za prenájom bicykla je 50 centov za každých začatých 30 minút prenájmu

Ako funguje systém požičovne bicyklov Mária Valéria Bike?

Bicykle MVB môžete používať výlučne na území Štúrova a Ostrihomu.

Bicykel si môže požičať iba osoba staršia ako 14 rokov. Deti do 15 rokov musia v zmysle platného zákona o cestnej premávke nosiť prilbu (prilba nie je súčasťou výbavy bicykla).

Maximálna doba trvania jednej výpožičky jedného bicykla je 10 hodín, čo znamená, že pred uplynutím tejto doby musí byť bicykel vrátený na niektorú výpožičnú stanicu a správne zadokovaný do voľného dokovacieho stojana. Môžete si však požičať hneď ďalší bicykel.

Súčasťou výbavy bicykla je zámok. Po zasunutí koncovej tyčky lanka do zámku (spredu) sa nad ňou uvoľní čierny valček – kľúč, ktorý si zoberte so sebou. Bicykel môže byť takto dočasne zaparkovaný aj mimo výpožičnej stanice, napríklad pred obchodom, alebo poštou atď. Bicykel musí byť uzamknutý. Výpožička bicykla skončí vrátením bicykla na niektorú výpožičnú stanicu a správnym zadokovaním do voľného dokovacieho stojana.

Bicykel musí byť vždy vrátený na niektorú výpožičnú stanicu a musí byť správne zadokovaný. Nemôžete nechať bicykel voľne položený na ulici.

Podrobné informácie o podmienkach požičiavania a používania bicyklov Mária Valéria Bike sú dostupné na oficiálnej webovej stránke www.mariavaleriabike.eu alebo www.mvbike.eu.

Mestá Štúrovo a Ostrihom sa od 1. februára 2020 pripojili k ďalším mestám, ktoré majú systém zdieľania bicyklov už ako zabehnutý spôsob verejnej dopravy. Užite si aj Vy bezstarostnú jazdu na bicykli. Prajeme Vám veľa bezpečných kilometrov!