Informácia pre verejnosť


Vážení Štúrovčania,

týmto Vás informujeme, že dňa 17. 2. 2017 sme na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odoslali oficiálnu odpoveď Mesta Štúrovo, podpísanú primátorom, k zámeru navrhovanej činnosti „Stredisko recyklácie odpadov inovatívnymi metódami“, prílohu ktorej tvorí stanovisko Mestského zastupiteľstva schválené uznesením č. 6/2017 zo dňa 14 . 2. 2017 a oznámenie, ktorým Mesto Štúrovo zverejnilo zámer navrhovanej činnosti.

 

 

+ There are no comments

Add yours