Geocoin


Pozor! Hra sa začala!

Začiatkom mája sa začala hra Vyšehradský poklad kráľa Jána, ktorú sme zverejnili koncom minulého roka.
Po tom, čo kráľ Ján III Sobieski odohnal Turka od Viedne, v záujme jeho úplnej porážky postupoval so svojím vojskom až na obranné valy, k mestečku Parkan.
Povráva sa, že na miestach jeho významných bitiek je stále ukrytá časť ulúpených pokladov a čaká na objavenie odvážlivcami, ktorí by kráčali po stopách víťazných vojsk. Staré legendy hovoria o množstve zlatých mincí, ktoré by sa mali nachádzať aj v blízkosti nášho mestečka.
Zapoj sa aj Ty do Geocoin hry a získaj poklad kráľa Jána. Cieľom hry je propagácia putovania po stopách Jána III. Sobieskeho v krajinách Vyšehradskej štvorky.
Pravidlá hry sa nachádzajú v brožúre, ktorú sme vydali z tejto príležitosti. Brožúru si môžete zaobstarať v mestskom múzeu, resp. v kultúrnom dome. Ich určitý počet už obdržali aj školy. Nakoľko počet pamätných mincí je obmedzený, tak sa ponáhľaj, aby sa aj tebe ušli.

Viac informácií v mestskom múzeu, Pri colnici 2
tel.: 036 752 40 02

Figyelem! A játék elkezdődött!

A múlt év végén meghirdetett János király visegrádi kincsei című játék május elején kezdetét vette.
Miután III. Sobieski János király elűzte a törököket Bécs alól, végleges megsemmisítésük érdekében seregével egész Párkány váráig üldözte őket. Azt beszélik, hogy a zsákmányolt kincsek egy része még mindig eredeti rejtekhelyén várja, hogy a győztes csapatok nyomaiban járó vakmerő felfedezők rátaláljanak. A régi legendák nagyszámú arany éremről szólnak, melyeket a mai Párkány környékén kell keresni.
Lépj be Te is a Geocoin játékba, és fedezd fel János király kincseit. A játék célja a III. Sobieski János Emlékút támogatása a Visegrádi Csoport országaiban.
A játék szabályainak leírása a külön erre a célra kiadott brosúrában található, melyet a városi múzeumban, ill. a kultúrházban lehet beszerezni. Számos példányát az iskolák már megkapták. Mivel a megszerezhető érmék száma véges, igyekezz, hogy neked is jusson.

További információ a városi múzeumban, Vámház köz 2.
tel.: 036 752 40 02

+ There are no comments

Add yours