Darujte 2% z daní


Plavecký oddiel Delphinus pri TJ DUNAJ Štúrovo je skupina skúsených trénerov a dobrovoľníkov, ktorým nie je jedno čo robia naše aj vaše deti vo svojom voľnom čase. Športového vyžitia v našom meste a okoliu pre mládež nie je veľa a preto sa plavecký oddiel začal venovať týmto deťom. Oddiel je zameraný na získanie plaveckej gramotnosti u detí predškolského veku, cez kondičné plávanie až po výchovu aktívnych pretekárov bazénového plávania.

PO DELPHINUS Vás prosí o darovanie 2% zo zaplatenej dane z príjmu pre svoj oddiel. Darovanie môže vykonať každá fyzická osoba (zamestnanec, majiteľ, konateľ) alebo aj Vaša spoločnosť ako právnická osoba. Pre Vás to neznamená žiadne výdavky navyše.

V prípade, že sa rozhodnete svojim 2% z daní podporiť PO DELPHINUS, prosíme Vás, aby ste o tom informovali vedenie oddielu, najlepšie kópiou vyhlásenia o poukázaní sumy.

Údaje potrebné na vyplnenie vyhlásenia

IČO: 34 00 03 81
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Telovýchovná jednota Dunaj
Sídlo: Ostrihomská cesta 6, 943 01 Štúrovo

tlačivo si môžete stiahnuť tu

+ There are no comments

Add yours